INADMISIBLE: KUTXABANK TIENE PERMISO PARA VENDER AL FONDO BUITRE LONE STAR POR 930 MILLONES LA MITAD DE SU ESPECULACIÓN EN LADRILLO

150414

 

 

Prentsa-Oharra 150419 Kutxabank venta fondo LONESTAR 930M€

COMUNICADO DE PRENSA

En San Sebastián, 14/04/2015

KUTXABANK TIENE PERMISO PARA  VENDER AL FONDO BUITRE LONE STAR POR 930 MILLONES LA MITAD  DE SU  ESPECULACIÓN EN LADRILLO

(suelo, vivienda en construcción y terminada)

EN JULIO PASADO MALVENDIÓ A OTRO FONDO BUITRE (IDR FINANCE  IRELAND II LIMITED) UNA CARTERA DE 340 MILLONES  DE  PRESTAMOS  DE DEUDORES DE BUENA FE POR  TAN SÓLO 5 MILLONES.

La plataforma KALERATZEAK. STOP DESAHUCIOS DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA e IRPHSTOP denunciamos al Presidente de la entidad, a los patronos de las fundaciones y a los partidos PNV,PP Y PSE que los han nombrado de solo preocuparse por vender  los activos tóxicos, producto de su afán especulador dentro y fuera de la CAV (Puente Romano de Málaga es un ejemplo con la pérdida de 200 millones para la obra social de Kutxabank) o por  la venta a precio de saldo de préstamos de familias empobrecidas en ambos casos a fondos buitre; sin que a lo largo de estos años estén preocupados POR DAR UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD a las víctimas de la especulación inmobiliaria: las familias hipotecadas y sus avalistas.

 

Es inconcebible que la primera entidad en firmar hipotecas durante el boom del ladrillo no tenga articulada una política de SEGUNDA OPORTUNIDAD para estas familias  y si la tenga para el suelo, las promociones nuevas…..para el ladrillo.

Es incomprensible que KUTXABANK y los partidos que la gobiernan, no hayan concedido ni una sola DACION EN PAGO  CON O SIN  ALQUILER SOCIAL a decenas de deudores de buena fe que no pueden hacer frente a altas cuotas mensuales, producto de hipotecas infladas por la especulación,  cuando otras entidades en las mismas condiciones , SI LAS ESTAN FIRMANDO.

 

El 27 de marzo registramos en la sede central de KUTXABANK en medio de una nutrida concentración un escrito dirigido al presidente, patronatos y partidos que la gobiernan, exigiendo la aplicación inmediata de un CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS BANCARIAS o DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, una de las reivindicaciones del DECÁLOGO CONTRA LOS DESAHUCIOS Y LA POBREZA , que ofrezca soluciones  como las carencias por 5 años con cuotas del Euribor mas 0’25, quitas de deuda y daciones en pago o la retroactividad del IRPH.

 

Por el momento la única política  de los actuales gestores es la de SANEAR CAIGA QUIEN CAIGA LA CUENTA DE RESULTADOS, sin importarles el carácter social y al servicio de la ciudadanía que tendrían que tener las fundaciones y un  banco hoy todavía  NO PRIVATIZADO.

 

Pero por su intransigencia con los deudores y  por la política de ventas de activos tóxicos y prestamos , la intención tanto de los directivos, el  expresidente Mario Fernández como por el actual, como de los gestores políticos es la de privatizar y dar entrada con ello al capital privado.

 

La ciudadanía, los hipotecados, ahorradores y clientes estamos atentos y seguiremos demostrando nuestra determinación de que Kutxabank sea  una entidad pública al servicio de la sociedad y gestionada democráticamente.

 

SÍ SE PUEDE

PRENTSA OHARRA

Donostian, 2015/04/14

 KUTXABANKEK 930 MILIOI EURORERN TRUKE SALDU DIO LIONE STAR FONDO PUTREARI ESPEKULAZIOARI ESKER LORTUTAKO AKTIBO MUGIEZIN GUZTIEN (lurzoruak eta eraikitako eta oraindik eraiki gabe diren etxebizitzak)  %50a.

PASA DEN UZTAILAN 340 MILIOI EUROKO BALIOA ZUTEN FEDE ONEKO ZORDUNEN MAILEGUAK SALDU ZIZKION 5 MILIOI EUROREN TRUKE IDR FINANCE IRELAND II LIMITED FONDOARI.

ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO KALERATZEAK STOP DESAHUCIOS eta IRPH STOP plataformetako kideok Kutxabankeko presidenteak, berau osatzen duten fundazioetako patronoek eta azken hauek izendatu dituzten EAJ, PP eta PSE alderdiek duten jarrera salatu nahi dugu. Azken urteetan espekulazio inmobiliarioaren biktimak izan diren hipotekadun familiei eta euren fidatzaileei BIGARREN AUKERA bat ez diete sekula aitortu eta burubelarri ibili dira bankuaren aktibo toxikoekin eta krisi ekonomikoaren ondorioz txirotutako familiei emandako maileguekin espekulatzen (Kutxaren obra sozialarentzat 200 milioi euroko galera ekarri zuen Malagako Puente Romano urbanizazioko eragiketa inmobiliarioa honen adibide da).

Onartezina da adreiluaren boomaren garaian mailegu hipotekario gehien izenpetu zituen entitate honek familia hauei BIGARREN AUKERA emateko mekanismorik martxan ez jartzeaz gain adreiluari dagokion politika hedagarri bat mantentzea.  

Onartezina da KUTXABANKEK eta berau gobernatzen duten alderdiek hileroko kuotak oraindu ezin dituzten ehundaka zordunen aurrean betearazpen hipotikarioaren prozedura bultzatu beharrean euren etxebizitzak ORDAINEAN EMAN ETA ALOKAIRUAREKIN NAHIZ ALOKAIRURIK GABE zorra kitatzeko aukera behin ere eman ez izana, batik bat, egoera bedinen aurrean beste erakunde batzuk IRTENBIDE HAU ERABILTZEN ARI DIRENEAN.

Pasa den martxoaren 27an bi plataformetako kideok KUTXABANKen egoitza zentralean kontzentrazio jendetsu bat ospatzearekin batera idatzi bat luzatu genien bankuko presidente, patronatu eta alderdi politikoei PRAKTIKA EGOKIEN edo BIGARREN AUKEREN KODE bat onar zezatela exijituz, KALERATZEEN ETA POBREZIAREN KONTRAKO DEKALOGOAREN aldarrikapenetako bat aintzat hartuz. Hiritarron eta enpresa txiki eta ertainen beharrizanak kontuan hartu behar lituzken kodea eskatu genien modu honetan eta, ordainean ematearen truke zorren kitatzea edo IRPHaren atzeraeraginkortasuna bezelako neurriak proposatu genizkien.

Egunera arte Kutxabankeko agintariek bultzatu duten politika bakarra EMAITZEN KONTUA KOST ALA KOSTA XAHUTZEA izan da, hiritarren beharretara egon beharko liratekeen fundazioen eta oraindik orain PRIBATUA EZ DEN banku baten betebehar sozialari jaramonik egin gabe.

Zoritxarrez, zordunekiko erakutsitako jarrerak eta mailegu eta aktibo toxikoen salmenten politikak Kutxabankeko presidentearen, zuzenbdarien eta kudeatzaile politikoen azken asmoa zein den argi erakusten du: Kutxabank pribatizatu eta entitatera kapital pribatuari erakartzea.

Hiritar, hipotekatu, aurreztaile eta bezeroak erne mantenduko gara Kutxabankek herritarron zerbitzura eta demokratikoki kudeatutako entitate publiko izateari utz ez diezaion.

GUZTION ARTEAN LORTUKO DUGU

48f8a5f48d345d2443eb17b463419e27

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *